Co je naším cílem...


Cílem DPC Heřmánek je umožnit sociálně znevýhodněným mladým lidem získat sociální návyky potřebné pro samostatný život. Toho chceme dosáhnout především tím, že u nich zvyšujeme:

  • vědomí zodpovědnosti za své chování 
  • schopnost zařizovat si své záležitosti sami
  • schopnost samostatně vést domácnost
  • motivaci k získání a udržení zaměstnání 

Dosáhnout výše uvedeného chceme především tím, že během pobytu klienta v zařízení klademe důraz na:

  • schopnost hospodaření se svým příjmem (tzn. měsíční rozpočet vést tak, aby si klient nepůjčoval peníze)
  • získání a udržení zaměstnání (tzn. motivování klienta k zapojení se do pracovního procesu)
  • vyřizování s úřady především vlastní osobou za podporující pomoci pracovníků
  • utváření vztahů v přirozeném prostředí (noví známí a přátelé, v případě možnosti navázání vztahu s rodinou)
  • dodržování hygienických pravidel (osobní hygiena, pravidelné mytí, praní osobního prádla, čistota na pokoji, praní ložního prádla, hygiena při vaření, mytí nádobí po jídle, používání domácí obuvi apod.
  • slušné chování (vůči ostatním ubytovaným, zaměstnancům a dalšímu okolí) vyvíjení snahy o získání vlastního bydlení